Dluhopisová emise DEPROSTAV.

Investice, která vás ochrání i před inflací

Výnos až

13 %

p.a.

Proč investovat do dluhopisové emise DEPROSTAV?

Spolupráce s naší společností přináší výhody, které zlepšují kvalitu a úspěch vašich stavebních projektů. Naše renomé a vynikající výsledky v oblasti stavebnictví je důvodem, proč je DEPROSTAV považován za jednoho z nejlepších partnerů v tomto odvětví.

Silná firemní historie

Spolehlivost a zkušenosti!

Inflační doložka součástí!

Ručitelské prohlášení samozřejmostí!

Investicí se podílíte na růstu stavebního odvětví

Na co budou Vaše peníze použity? 

1. Výstavba, nákup a rekonstrukce

S vaší podporou budeme schopni provádět výstavbu, nákupy a rekonstrukce obytných, obchodních a průmyslových prostor, což nám umožní rozšiřovat naše portfolio a poskytovat kvalitní služby našim klientům.

2. Rozvoj infrastruktury

Chceme přispět k rozvoji komunit a měst, ve kterých působíme. Vaše prostředky budou použity na investice do infrastruktury, jako jsou silnice, vodovodní a kanalizační sítě, což pomůže zlepšit životní podmínky našich spoluobčanů.

3. Investice do stavebního softwaru a platform

Moderní stavební projekty vyžadují sofistikovaný software a technologické platformy. Vaše investice půjde do technologických nástrojů, které nám pomohou lépe plánovat, sledovat, řídit naše projekty a propojit všechny zúčastněné.

4. Financování skladových zásob

Vaše investice nám umožní efektivně spravovat skladové zásoby potřebné pro naše projekty a distribuci. To zahrnuje stavební materiály, nástroje a vybavení, které jsou klíčové pro úspěšné dokončení našich projektů.

5. Zajištění provozních potřeb

Pro udržení naší stavební firmy na vrcholu výkonu a zajištění kvalitního servisu pro naše klienty.

Vaše důvěra a podpora jsou pro nás nepostradatelné. Zároveň zůstáváme otevření pro další otázky a sdílení dalších informací o našem plánovaném využití finančních prostředků. Děkujeme za vaši důvěru a společně budujeme budoucnost.

Nákup dluhopisu

Jak postupovat při koupi dluhopisu

null
null

Nejprve vyplňte kontaktní formulář a my se Vám následně ozveme, abychom zodpověděli Vaše dotazy.
null
null

Společně připravíme dokumenty potřebné k uzavření spolupráce a zašleme Vám je ke kontrole na Váš e-mail.
null
null

Následně se dohodneme na způsobu podpisu smlouvy, a to buď osobně, elektronickým podpisem, nebo zasláním smluv kurýrem.
null
null

Po převedení prostředků a potvrzení převodu, vyhotovíme dluhopis, který Vám doručíme do 14 pracovních dní.
null
null

Posledním krokem, je vyčkat na první výplatu úroků a nechat své finance pracovat za Vás.

Časté dotazy

Emitent je společnost nebo jiný oprávněný subjekt, který vydává (emituje) finanční instrument. V tomto případě je emitentem česká společnost DEPRO-STAVBY A INVESTICE s.r.o.

Upisovatel (investor)  je fyzická nepodnikající osoba, fyzická podnikající osoba nebo právnická osoba.

Dluhopisová emise je nastavena tak, aby vyhovovala požadavkům a preferencím všech. Můžete volit mezi investicí na 3 roky s měsíční výplatou úroků, 4 roky s pololetní výplatou úroků nebo 5 let s roční výplatou úroků. Na výnos nemá doba investice vliv, zůstává vždy 10% p.a. + 3% inflační bonus.

Ručitelské prohlášení je součástí smlouvy o úpisu a koupi dluhopisů, kterou v případě investice s námi podepisujete. Ručitel (v tomto případě pan jednatel Martin Priečko) přebírá odpovědnost za dluh, povinnost nebo závazek, pokud hlavní dlužník (DEPRO-STAVBY A INVESTICE s.r.o.) nesplní svou povinnost vůči Upisovatelům. Ručitel je tak závazkem vázán stejně jako hlavní dlužník a může být nucen splnit závazek, pokud hlavní dlužník selže. Jste tak zajištění do plné výše vaší investice!

Emisní podmínky jsou souborem podmínek, za kterých se dluhopisy vydávají. Emisní podmínky dále vymezují práva a povinnosti vlastníka dluhopisů a emitenta, jakož i podrobnější informace o příslušném dluhopisu.

Uvedená hodnota představuje fixní roční úrokovou sazbu, která činí 10% p.a. – zbylé 3% činí inflační bonus.

Nominální hodnota dluhopisu – Je cena jednoho kusu dluhopisu. V případě dluhopisu společnosti DEPRO-STAVBY A INVESTICE s.r.o. se jedná o částku 10.000,- (deset tisíc korun českých). Toto je taktéž minimální částka pro investici. Investor si může pořídit jakékoliv množství dluhopisů až do výše naplnění emise. To znamená, že pokud chcete investovat například 500 000 Kč, bude Vám vystaven hromadný dluhopis, nahrazující 50ks dluhopisů.

Výnosy z Dluhopisů podléhají srážkové dani ve výši 15 %, kterou za nepodnikajícího Upisovatele odvádí Emitent. Pokud je dluhopis vlastněn podnikající právnickou osobou, Upisovatel odvádí srážkovou daň ve výši 15 % sám.

Inflační doložkou se Emitent zavazuje vyplatit Upisovateli dluhopisů rozdíl mezi průměrnou roční výší (12 kalendářních měsíců) spotřební inflace a pevným úrokem ve výši 10% p.a. který Emitent garantuje a to až do výše 13%. Rozhodným datem kdy dojde k vyplacení inflačního bonusu je 31.1. každého následujícího roku a to až do ukončení dluhopisové emise DEPROSTAV. Informačním zdrojem pro přesnou výši přůměrné roční inflace je Česká národní banka. Emitent je povinen vyplatit inflační bonus do 14 pracovních dní od rozhodného data. Výplata proběhne jednorázově na účet, který má Upisovatel zapsán v dluhopisové smlouvě.

Ano. Tuto variantu upravují Emisní podmínky. Odstoupení je možné na základě dohody s Emitentem. Našim obchodním partnerům, mezi které považujeme všechny Upisovatele, se snažíme vždy vyjít vstříc. Tudíž je možné odstoupit od smlouvy nejdříve po 6 měsících od jejího podpisu. Za toto odstoupení od smlouvy neplatíte žádné poplatky. Dluhopis je pouze převeden na nového majitele.

Ano. Dluhopis má svůj unikátní ISIN, což je jeho identifikační číslo vedené v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP). Zároveň společnost DEPRO-STAVBY A INVESTICE s.r.o. vlastní registraci LEI. LEI je unikátní 20 místný kód, který je přidělen dle standardu ISO 17442 Financial Services – Legal Entity Identifier (LEI). LEI společnosti DEPRO-STAVBY A INVESTICE s.r.o. je 315700FLSRP214NONG65. Kódy dluhopisů ISIN jsou CZ0003553125, CZ0003553232, CZ0003553240 – v závislosti na délce investičního období. Tyto kódy jsou ověřitelné taktéž na internetových stránkách ČNB.

Podrobné informace dluhopisové emise DEPROSTAV

LEI: 315700FLSRP214NONG65

ISIN: CZ0003553125, CZ0003553232, CZ0003553240

Název emise: DEPROSTAV 10/2026/7/8

Celková výše emisí: 23.000.000,- Kč

Jmenovitá hodnota dluhopisu: 10.000,- Kč (cena za kus)

Výnos: až 13% (10% p.a. + 3% inflační bonus)

Výplata úroků: měsíční, půlroční, roční (volitelné)

Délka investice: 3, 4 nebo 5 let (volitelné)

Více podrobných informací Vám rád sdělí náš tým obchodních zástupců!

Záruky

Aktuálně rozjeté zakázky 32 mil. Kč

Technika a vybavení společnosti 6,5 mil. Kč

Základní kapitál 1,2 mil. Kč

Záruky 39,7 mil. Kč        Výše emise 23 mil. Kč

Záruky 39,7 mil. Kč

Výše emise 23 mil. Kč

Two columns
Vertical
Horizontal
Výše investice
Výnos
Name Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Your service request has been completed!
We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.title }}: {{ item.value }}

Výnos před zdaněním.

Jedná se o propagační sdělení emitenta.

Nechte své peníze pracovat za Vás. Vyplňte formulář
a my se Vám ozveme! 

    Vložením zprávy souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

    Chcete více informací? Zanechte nám své telefonní číslo a my se Vám ozveme.

      Vložením zprávy souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů