Dluhopisová emise DEPROSTAV.

Investice, která vás ochrání i před inflací

Two columns
Vertical
Horizontal
Výše investice
Výnos
Name Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Your service request has been completed!
We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.title }}: {{ item.value }}

Výnos před zdaněním.

Jedná se o propagační sdělení emitenta.

Výnos až

13 %

p.a.

Proč investovat do dluhopisové emise DEPROSTAV?

Spolupráce s naší společností přináší výhody, které zlepšují kvalitu a úspěch vašich stavebních projektů. Naše renomé a vynikající výsledky v oblasti stavebnictví je důvodem, proč je DEPROSTAV považován za jednoho z nejlepších partnerů v tomto odvětví.

Silná firemní historie

Spolehlivost a zkušenosti!

Inflační doložka součástí!

Ručitelské prohlášení samozřejmostí!

Investicí se podílíte na růstu stavebního odvětví

Na co budou peníze z Vaší investice do dluhopisové emise DEPROSTAV použity?

Financování skladových zásob propotřeby instalace vlastních projektů a distribuce: Nezbytné k zajištění dostupnosti stavebních materiálů, snížení závislosti na dodavatelích a minimalizaci rizika přerušení prací.

Výstavba či nákup a rekonstrukce/údržba obytných, obchodních a průmyslových prostor: Klíčové pro uspokojení poptávky pomoderním a funkčním prostoru probydlení, obchod a průmyslovou činnost.

Investice do stavebního softwaru a platform: Umožňují efektivnější řízení stavebních projektů, zlepšení spolupráce mezi různými účastníky a optimalizaci výkonu a výsledků v oboru stavebni

Investice do rozvoje a výstavby infrastruktury: Z důvodu dlouhodobého potenciálu růstu a stabilních výnosů, podpořených vládními programy a rostoucí poptávkou po modernizaci a rozšíření dopravní, energetické a komunikační infrastruktury.

Financování provozních potřeb Emitenta: Klíčové pro udržení a rozvoj běžného provozu, zajištění likvidity a naplnění operačních potřeb včetně platů zaměstnanců, nákupu surovin a materiálů, placení dodavatelů a zajištění běžných provozních nákladů.

Nákup dluhopisu

Jak postupovat při koupi dluhopisu

null
null

Vyplňte kontaktní formulář. Následně vás budeme kontaktovat a zodpovíme dotazy.
null
null

Společně připravíme dokumenty k uzavření obchodně právního vztahu a zašleme vám je ke kontrole na e-mail.
null
null

Společně se dohodneme na podpisu smlouvy osobně, elektronickým podpisem nebo zasláním smluv kurýrem.
null
null

Po podpisu smlouvy a připsání platby na účet, tiskárna cenin vyhotoví dluhopis, který vám zašleme na adresu do 21 pracovních dní.
null
null

Od okamžiku podpisu smlouvy začíná běžet výnosové období. Od této chvíle se už o nic nestaráte a vaše prostředky začínají vydělávat.

Časté dotazy

Emitent je společnost nebo jiný oprávněný subjekt, který vydává (emituje) finanční instrument. V tomto případě je emitentem česká společnost DEPRO-STAVBY A INVESTICE s.r.o.

Upisovatel (investor)  je fyzická nepodnikající osoba, fyzická podnikající osoba nebo právnická osoba.

Dluhopisová emise je nastavena tak, aby vyhovovala požadavkům a preferencím všech. Můžete volit mezi investicí na 3 roky s měsíční výplatou úroků, 4 roky s pololetní výplatou úroků nebo 5 let s roční výplatou úroků. Na výnos nemá doba investice vliv, zůstává vždy 10% p.a. + 3% inflační bonus.

Ručitelské prohlášení je součástí smlouvy o úpisu a koupi dluhopisů, kterou v případě investice s námi podepisujete. Ručitel (v tomto případě pan jednatel Martin Priečko) přebírá odpovědnost za dluh, povinnost nebo závazek, pokud hlavní dlužník (DEPRO-STAVBY A INVESTICE s.r.o.) nesplní svou povinnost vůči Upisovatelům. Ručitel je tak závazkem vázán stejně jako hlavní dlužník a může být nucen splnit závazek, pokud hlavní dlužník selže. Jste tak zajištění do plné výše vaší investice!

Emisní podmínky jsou souborem podmínek, za kterých se dluhopisy vydávají. Emisní podmínky dále vymezují práva a povinnosti vlastníka dluhopisů a emitenta, jakož i podrobnější informace o příslušném dluhopisu.

Uvedená hodnota představuje fixní roční úrokovou sazbu, která činí 10% p.a. – zbylé 3% činí inflační bonus.

Nominální hodnota dluhopisu – Je cena jednoho kusu dluhopisu. V případě dluhopisu společnosti DEPRO-STAVBY A INVESTICE s.r.o. se jedná o částku 10.000,- (deset tisíc korun českých). Toto je taktéž minimální částka pro investici. Investor si může pořídit jakékoliv množství dluhopisů až do výše naplnění emise. To znamená, že pokud chcete investovat například 500 000 Kč, bude Vám vystaven hromadný dluhopis, nahrazující 50ks dluhopisů.

Výnosy z Dluhopisů podléhají srážkové dani ve výši 15 %, kterou za nepodnikajícího Upisovatele odvádí Emitent. Pokud je dluhopis vlastněn podnikající právnickou osobou, Upisovatel odvádí srážkovou daň ve výši 15 % sám.

Inflační doložkou se Emitent zavazuje vyplatit Upisovateli dluhopisů rozdíl mezi průměrnou roční výší (12 kalendářních měsíců) spotřební inflace a pevným úrokem ve výši 10% p.a. který Emitent garantuje a to až do výše 13%. Rozhodným datem kdy dojde k vyplacení inflačního bonusu je 31.1. každého následujícího roku a to až do ukončení dluhopisové emise DEPROSTAV. Informačním zdrojem pro přesnou výši přůměrné roční inflace je Česká národní banka. Emitent je povinen vyplatit inflační bonus do 14 pracovních dní od rozhodného data. Výplata proběhne jednorázově na účet, který má Upisovatel zapsán v dluhopisové smlouvě.

Ano. Tuto variantu upravují Emisní podmínky. Odstoupení je možné na základě dohody s Emitentem. Našim obchodním partnerům, mezi které považujeme všechny Upisovatele, se snažíme vždy vyjít vstříc. Tudíž je možné odstoupit od smlouvy nejdříve po 6 měsících od jejího podpisu. Za toto odstoupení od smlouvy neplatíte žádné poplatky. Dluhopis je pouze převeden na nového majitele.

Ano. Dluhopis má svůj unikátní ISIN, což je jeho identifikační číslo vedené v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP). Zároveň společnost DEPRO-STAVBY A INVESTICE s.r.o. vlastní registraci LEI. LEI je unikátní 20 místný kód, který je přidělen dle standardu ISO 17442 Financial Services – Legal Entity Identifier (LEI). LEI společnosti DEPRO-STAVBY A INVESTICE s.r.o. je 315700FLSRP214NONG65. Kódy dluhopisů ISIN jsou CZ0003553125, CZ0003553232, CZ0003553240 – v závislosti na délce investičního období. Tyto kódy jsou ověřitelné taktéž na internetových stránkách ČNB.

Podrobné informace dluhopisové emise DEPROSTAV

LEI: 315700FLSRP214NONG65

ISIN: CZ0003553125, CZ0003553232, CZ0003553240

Název emise: DEPROSTAV 10/2026/7/8

Celková výše emisí: 69.000.000,- Kč

Jmenovitá hodnota dluhopisu: 10.000,- Kč (cena za kus)

Výnos: až 13% (10% p.a. + 3% inflační bonus)

Výplata úroků: měsíční, půlroční, roční (volitelné)

Délka investice: 3, 4 nebo 5 let (volitelné)

Více podrobných informací Vám rád sdělí náš tým obchodních zástupců!

Neváhejte nás kontaktovat

Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.
Prosím, vyplňte toto pole.
Ověření 27 + 3 = ?
Pro pokračování prosím vložte výsledek

Vložením zprávy souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů